Digitálny obsah

Kontakt

 • Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice
  Palackého 14,
  040 01 Košice
  http://www.sospatke.sk
 • +421556434805

Digitálny obsah

Utorok 11. 12. 2018

Utorok 11. 12. 2018

Kalendár

Anketa

Páči sa Vám náš nový moderný dizajn stránok ?

100%
0%
0%

Štatistika

Počet návštev: 3110105

OZNAM

Oznam:

SOŠ pôšt a telekomunikácií  Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2013-5810/27385:3-923 bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a Uznesením č. 608/2013 z 23. zasadnutia  Zastupiteľstva KSK .

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje právny nástupca  –  Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice. 

Študijné odbory: 

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

3792 K poštový manipulant (od 1.9.2014 klientský manažér pošty)

2841M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

2683 H elektromechanik

sú zaradené do študijnej ponuky  SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice

Novinky

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka SOŠ pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice týmto oznamuje, že v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z.  § 150 ods. 5 udeľuje dňa:

  11.júna 2013,  r i a d i t e ľ s k é    v o ľ n o

  žiakom  1., 2. a 3. ročníka SOŠ pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice

  z organizačných dôvodov a prevádzkových dôvodov:

  1. účasť pedagogických zamestnancov na odborno metodicko poznávacej exkurzii v Poľsku, podľa organizačného zabezpečenia,
  2. pedagogický dozor prihlásených
 • Aktuálne pre maturantov

  Na podstránkach Maturita2013 nájdu maturanti aktuálne Rozpisy praktickej časti odbornej zložky a  Rozpisy ústnej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013.

   

 • Pre deviatakov ZŠ - Obrázok 1V súlade s kritériami prijímania žiakov do I. ročníka pre školský rok 2013/14 sa 2. kolo prijímacích skúšok uskutoční 18. júna 2013 so začiatkom o 8.hod. v miestnosti č. 001 na prízemí školy.

 • 
  

  2% dane - Obrázok 1Dávame Vám do pozornosti možnosť poukázať 2% z dane občianskemu združeniu Združenie rodičov pri SOŠ PaT v Košiciach. Potrebné tlačivá budú k dispozícii u triedneho učiteľa alebo tejto podstránke.

 • Externisti - Obrázok 1TERMÍNY  KONZULTÁCIÍ  V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013 2.PORLOK

  PRE  EXTERNÉ ŠTÚDIUM [ DOC, PDF]

   

 • Nový študijný odbor - Obrázok 1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že  v školskom roku 2013/2014 otvárame na našej škole nový študijný odbor:

  Technológia ochrany a tvorby životného prostredie

   

 • Dokumenty školy - Obrázok 11. Informovaný súhlas rodiča [ DOC ]

  2. Návrh na oslobodenie od TV [ DOC ]

  3. Dohoda - šikanovanie, návykové látky [ DOC ]

 • KNIŽNICA - Oznam pre čitateľov - Obrázok 1Školská knižnica je čiateľom k dispozícií vždy v stredu od 14:00 hod. do 16.00 hod.

  Členstvo a výpožičky sú bezplatné.  Čitateľom je k dispozícii odborná literatúra, ale aj mnoho bestsellerov.

   

 • Školské WiFi - Obrázok 1 Žiaci,  ktorí chcú používať Wi-Fi v našej škole (EDU-student)  musia vyplniť formulár s údajmi na základe ktorých im bude umožnené pristupovať do tejto siete.

  Prihlasovacie údaje obdržia  žiaci spätne na ich súkromný e-mail, ktorý vyplnia vo formulári a ich údaje budú následne overené správcom siete.

 • ISO certifikát - Obrázok 1Na slávnostnej pedagogickej rade dňa 5. októbra 2010 pri príležitosti Svetového dňa učiteľov bol odovzdaný našej škole certifikát ISO.

  Odovzdala ho Ing. Lafková ako zástupkyňa spoločnosti SGS Slovakia s.r.o.

   

Photogallery

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 13.12.2018)
Lucia Šablatúrová

Mapa